home >> teambuilding >> de ontsnapping


escape room: ontsnapping

de Ontsnapping

intensieve teambuilding

van LivingTale Theater


Steels in de Stille Oceaan
Er heerst een vredige stilte in de gevangenis van het eenzame eiland Ohahihino.
De Kolonel zit te dutten in zijn fauteuil.
De Majoor beleeft enige voldoening in het inspecteren van de vormeloze overal van de enige nog overgebleven gevangene, een Belg, terwijl de Luitenant haar tracht te overtreffen door het vruchteloos zoeken naar moddervlekken op diens schoenen.
De Technicus tenslotte doodt haar tijd met de zoveelste poging het computerspelletje “Wereldheerschappij” met succes te beëindigen.
de 3 acteurs van De Ontsnapping
de 3 acteurs van De Ontsnapping
Allen zijn in dienst van de mysterieuze doctor No Goldvinger, maar van zijn duistere plannen hebben zij geen weet.
Tenminste.....?

Tot hun rust wordt verstoord door een invasie van buitenlanders.
Wat hebben al deze Russen, Amerikanen en Fransen in dit godverlaten oord te zoeken?
Zeker is dat ze hun duivelse bedoelingen rustig kunnen vergeten, want ze vallen als rijpe appels in de armen van de bewakers.
Eindelijk wat te doen....


spelgegeven

de ontsnapping teambuilding
Alle deelnemers aan dit spel zijn geheim agent, in dienst van de krijgsmacht van of Amerika, of Frankrijk, of Rusland.
Ze zijn op missie gestuurd naar het eenzame eiland in de Stille Zuidzee Ohahihino.
Helaas zijn ze slecht voorbereid door hun werkgever: zodra ze voet aan land zetten, worden ze gearresteerd.
En in de gevangenis gegooid. Zonder kans op vrijlating...
Nu is het een luxe gevangenis en zijn sommige bewakers best aardig, maar om je verdere leven in deze gevangenis te slijten...


speldoel

Daarom is de doelstelling van elke gevangene om te ontsnappen.
Alleen, samen met je landgenoten, of samen met alle gevangenen.
Dat kan doordat iedereen belangrijke informatie bezit òm te kunnen ontsnappen.
Maar niet alle informatie die nodig is.
Door samen te werken met je landgenoten kom je een heel eind.
de ontsnapping teambuilding
deelnemers in actie
Door samen te werken met je vrienden en vijanden uit andere de landen wellicht nog verder.
Om maar niet te spreken van ‘samenwerken’ met de bewakers.
Maar of je dat ook wilt als geheim agent?

Wat daarbij een grote rol speelt is, dat je ook nog een eigen -geheime- opdracht hebt: je persoonlijke missie als geheim agent.
Oftewel: waarom de krijgsmacht van jouw land je naar dit godverlaten eiland stuurde.
Grote vraag daarbij is: wat is het belangrijkste? Ontsnappen of je missie? Lastig, heel lastig.


het spel

Na een kort welkom legt de spelleider het spel uit.
De drie landenteams worden gevormd en met een eenvoudige opdracht komt men ‘in de juiste sfeer’.
Iedereen krijgt zijn persoonlijke opdracht en informatie.
Nadat alle vragen beantwoord zijn, gaat het eigenlijke spel van start.
Dat begint met de arrestaties van de geheim agenten.
Men maakt kennis met de enig overgebleven gevangene (een acteur).
de ontsnapping teambuilding
Die zit er al jaren en wil erg graag naar huis.
Maar wel levend, graag.
Gelukkig bezit hij/zij een schat aan gegevens. Jammer alleen dat hij/zij wat bang is aangelegd.
Natuurlijk maakt men ook kennis met de bewakers.
Vier zijn het er in totaal, en allen met een uitgesproken (en verschillend) karakter.
Gespeeld door twee acteurs. Oftewel: elke bewaker wisselt regelmatig van wacht.
Daarbij tikt de tijd genadeloos door.
Want als de deadline voorbij is, zal men voor eeuwig op dit eiland gekerkerd blijven.

Dus: lukt het de gevangenen op tijd uit te breken? In ongeschonden staat?
En met volbrenging van de eigen missie?
Na afloop wordt dat resultaat uitgebreid geëvalueerd.


keuzes vooraf

Een aantal keuzes binnen het script:
de ontsnapping teambuilding
 • in hoeverre bezitten de spelers dubbele agenda's (identiteiten)
 • in hoeverre zijn persoonlijke doelen van belang
 • in hoeverre staat het leiderschap van de teams ter discussie
 • hoe verhoudt de groep als geheel zich tot de subgroepen
  • in hoeverre zijn de subgroepen competitief
  • hoe belangrijk is de doelstelling dat iedereen -samen- moet ontsnappen
 • in hoeverre kan achterdocht een thema zijn
 • in hoeverre spelen onderlinge conflicten een rol
 • in hoeverre is de onderlinge beeldvorming (sterk) gekleurd

Dit alles onder het motto:
samenwerken moet, maar hoe moeilijk maken we het de deelnemers.vormen van samenwerken

de ontsnapping teambuilding
De samenwerkings­opdracht van De Ontsnapping heeft altijd zowel een technisch als een sociaal aspect, gericht zowel op de interne relaties als op de buitenwereld.
Wil een team succesvol zijn, dan moeten alle vier aspecten vervuld zijn.

technisch intern: de spelers hebben allen in hun rolinformatie een deel van de technische puzzel die het mogelijk maakt om te kunnen ontsnappen
technisch extern: de spelers moeten informatie achterhalen (bij de bewaking) om te kunnen ontsnappen
sociaal extern: hoe de spelers omgaan met de verschillende bewakers (de buitenwereld) is essentieel voor hun kans op succes
sociaal intern: hoe met onderlinge achterdocht, vertrouwen, beeldvorming en leiderschap wordt omgegaan, is essentieel voor de kans op succes voor het ontsnappen èn voor het uitvoeren van de individuele opdracht
de ontsnapping teambuilding

vaardigheden

De volgende vaardigheden spelen een rol:
 • samenwerken
 • leidinggeven
 • technische informatie verzamelen
 • sociale informatie verzamelen
 • informatie analyseren
 • maken van een plan en uitvoeren
 • sociale initiatieven nemen
 • omgaan met culturele verschillen, vooroordelen, achterdocht
 • omgaan met de spanning tussen groepsopdracht en individuele opdracht


1, 2 of 3 dagdelen

1 dagdeel samenwerken in een complexe omgeving onder tijdsdruk
2 dagdelen plus:
samenwerken in een gestructureerde omgeving zonder stress
3 dagdelen plus:
analyse sterkte/zwakte van de individuele deelnemer in het samenwerkingsproces en het stellen van individuele doelen in de samenwerkingsopdrachten van de eerste 2 dagdelen
de ontsnapping teambuilding
de luitenant in actie


gegevens

 • groepsgrootte 5 - 21 personen
  • aanbevolen groepsgrootte: 9 tot 18 personen
 • voor 1, 2 of 3 dagdelen
 • tijdsduur 1 dagdeel: 4 - 5 uur
  • afhankelijk hoe snel de teams ontsnappen
  • inclusief voor- en nabespreking
 • locatie: vrijwel elke mits niet te klein
  details: zie “locatie & info”
  • bij voorkeur royale ruimte + bijruimte
  • kleine kleedruimte voor de acteurs
  • geen storing andere gasten
 • dit spel is ook beschikbaar in het Engels


    terug naar teambuilding    


  teambuilding overzicht   offerte in 9 sec printversie  documentatie locatie & info info aanvraag foto's


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

teambuildingspel De Ontsnapping Intensief

intensief teambuildingspel

teambuildingspel als spannend uitje
teambuildingspel De Ontsnapping voor kleine groepen.
teambuildingspel De Ontsnapping: als geheim agent wil je ontsnappen

teambuildingspelen spannend en spiegelend

 • een teambuildingspel biedt een intense ervaring
 • teambuildingspelen zijn leuk en intrigerend
 • teambuildingspel is veilig
 • teambuildingspel: iedereen kan meedoen
 • teambuildingspel: met een variabele intensiteit

LivingTale teambuildingspel De Ontsnapping

teambuildingspelen kort benoemd

 • teambuildingspel: Ontsnapping - onstsnap als geheim agent, voer je opdracht uit
 • teambuildingspel: Goksyndicaat - wordt het rijkste team door het manipuleren van de paarden races
 • teambuildingspel: Sprookje - bedenkt (en speel?) uw deel van de Zoektocht van de Prins
 • teambuildingspel: Veilig Bouwen - maak het mooiste bouwwerk en controleer het nabouwen door anderen
 • teambuildingspel: CSI Crime Time - ondervraag observeer en deduceer... met je team

een teambuildingspel voor elke groep

 • teambuildingspel: Ontsnapping - 5-21 deelnemers
 • teambuildingspel: Goksyndicaat - 12-100 deelnemers
 • teambuildingspel: Sprookje - 15-70 deelnemers
 • teambuildingspel: Veilig Bouwen - 12-100 deelnemers
 • teambuildingspel: CSI Crime Time - 30-120 deelnemers
Dus: teambuildingspel De Ontsnapping is geschikt voor (bijna) iedere locatie en voor verschillende groepsgroottes
Het teambuildingspel De Ontsnapping: al in één dagdeel legt het de organisatie (team) cultuur bloot
op een voor de deelnemers zeer herkenbare wijze zonder dat dit als bedreigend ervaren wordt: teambuildingspel!

teambuildingspel De Ontsnapping van LivingTale!

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes