home >> theater op maat >> theater maatwerk >> theater op locatie - voorbeeldprojecttheater op locatie

Theater op Locatie

LivingTale Theater


project voorbeeld:

opening De Derde Wijk

of: de opening van een gerenoveerde sloot

Veenhuizen, Drenthe


inleiding

Wij hebben gemerkt dat er een behoefte bij onze klanten bestaat zich een beeld te kunnen vormen hoe ons maatwerk er uit kan zien.
Maatwerk scripts van LivingTale zijn echter echt maatwerk. Dat betekent dat ze specifiek gericht zijn op de organisatie in het algemeen en op de betrokken medewerkers in het bijzonder. Dat maakt ze moeilijk leesbaar voor buitenstaanders (afgezien van het feit dat ze natuurlijk als vertrouwelijk behandeld worden).
Het script voor de Opening van de Derde Wijk vormt daarop een uitzondering.
Daarom hebben we van dit project een speciale pagina ingericht waarop we niet alleen het script geplaatst hebben, maar ook op de totstandkoming ingaan.
Daarnaast zijn er zoveel foto's gemaakt van dit evenement dat het script ook visueel goed te volgen is.


gegevens opdracht

theater voorbeeld script
gebeurtenis
Feestelijke afronding waterbeheersingsproject Veenhuizen

opdrachtgever
Waterschap Noorderzijlvest

samenwerkingspartner
Bureau Bruintjes

samenvatting achtergrond
Herstel van de in 1830 gegraven verveningssloot, dichtgegooid in de jaren zestig van de vorige eeuw: de Derde Wijk.
Motivering: verbeteren waterhuishouding, aanleg ecologische verbindingszone, bodemsanering en cultuur-historisch herstel.
(zie het script voor een uitgebreide beschrijving)

beginvragen aan LivingTale
 • ontvang de gasten met low profile theater (walking around)
 • omlijst de opening van de derde wijk met theater

theater voorbeeld script
de Derde Wijk
uitgangspunten
 • 3 acteurs
 • het gaat om herstellen van de oude situatie, dus theater met een historisch tintje zou mooi zijn

begin idee
Gebruik maken van de internationale faam (kandidaat Werelderfgoedlijst Unesco) van Veenhuizen met zijn oude gestichten.
(drie gestichten die werden opgericht voor arme werkloze gezinnen, en al snel bevolkt door weeskinderen van zes jaar en ouder, en landlopers; nog weer later werden het gewone gevangenissen)

grootste zorg opdrachtgever
Een uitvoerbare symbolische officiële handeling verricht door de vertegenwoordigers van het Waterschap en de Provincie: de dames Tanja Klip (provincie Drenthe) en Carla Alma (Waterschap Noorderzijlvest).theater voorbeeld script
de loopplank die een brug werd

scriptontwikkeling

Met deze uitgangspunten gingen Rein van der Meij en Monique Claessen van LivingTale aan de slag.
Dit zijn de meest vermeldingswaardige ontwikkelingen in het ontstaansproces:

uitgangspunten
 • alle motieven voor het herstel van de Derde Wijk theatraal aan de orde laten komen
 • het theater rond de ontvangst speelt zich af in het heden
 • het theater op locatie in het verleden
 • een verleden dat steeds verder in tijd terug gaat
 • een historisch verantwoord verhaal waarmee het theater rond de ontvangst een logisch vervolg krijgt in het theater op locatie

grootste uitdaging
Een spannend verband creëren tussen heden en verleden, waarbij de intrigerende vragen uit het heden beantwoord worden in het verleden.

de officiële handeling
theater voorbeeld script
de officiële handeling
Omdat het om een herstel van de historische situatie gaat de officiële handeling er uit laten bestaan het verleden (de acteurs op locatie) naar het heden te halen door de vertegenwoordigers van het Waterschap en de Provincie.
We stelden voor een loopplank over de sloot te leggen, en de acteurs bij het oversteken te laten helpen.

technische uitvoering
Het idee werd door het Waterschap warm ontvangen, maar met de uitvoering door middel van een loopplank hadden zij wel moeite: technisch niet haalbaar. Daarop werd besloten dat het Waterschap een soort halve brug zou construeren, die afgemaakt moest worden, en nog later: een bruggetje waarbij de hulp bij het oversteken zou bestaan uit het aanleggen van een leuning van touwen.
Wat schets de ontzetting van het Waterschap toen de aannemer, die dit als vriendendienst voor hen verrichte, wat al te gedegen werk leverde: een zeer soliede en brede hardhouten brug voor de eeuwigheid aangelegd (zie foto). Hulp bij het oversteken was daarmee enigszins ridicuul geworden.

een theatrale wending
Voor ons vormde deze ontwikkeling een extra uitdaging. In plaats van fysieke hulp bedachten we een theatrale noodzaak voor de hulp van de hoogwaardigheidsbekleders.
Immers: het was een feit dat bij het herstel van de sloot het water een andere kant op zou gaan stromen dan in de historische situatie. In het verleden was de Derde Wijk een ontwateringssloot en stroomde het richting kanaal. In het heden zou het echter een verbinding gaan vormen tussen het Fochteloërveen (het kanaal) en de beek ten Noorden van de Derde Wijk.
theater voorbeeld script
de brief aan Petronella
klik op de afbeelding voor een vergroting
De theater conclusie: de boer uit 1960 en het weesmeisje uit 1866 merken dat wanneer zij willen oversteken naar het heden de sloot andersom stroomt. Het weesmeisje raakt zodanig in paniek: de nieuwe tijd - alles stroomt anders, dat ze niet meer durft over te steken.
Dat is het sein voor de boer om de dames om hulp te vragen: door zelf over te steken en haar te ondersteunen laten ze het weesmeisje zien dat het ècht veilig is in de toekomst.
Eigenlijk een veel mooier slot dan eerst bedacht was....

locatiebezoek
Bezoek van de locatie leerde ons dat er drie dicht bij elkaar gelegen plekken langs de sloot lagen die mooie theatrale uitdagingen boden:
ο   de eerste plek ìn de sloot (het ondiepe deel) met de acteur vanaf het begin voor iedereen zichtbaar
      de boer in 1960 - bezig met het schoonmaken van de sloot
een dramatisch verhaal
ο   de tweede plek iets verderop waar de tweede acteur verscholen zit achter een duiker/dijk aan de walkant van de sloot
      het weesmeisje in 1866 - een brief schrijvend aan haar vriendin in Amsterdam
een romantisch verhaal
ο   de derde plek: het bos naast de sloot waar de derde acteur zich verscholen houdt
      de veenarbeider in 1830 die de sloot gegraven heeft - en die een schat begraaft zodra hij schichtig uit het bos te voorschijn komt
een spannend verhaal
Alle historische periodes + plus de officiële opening vertegenwoordigen ieder één van de vier redenen om het project uit te voeren.

resultaat
De personages in het heden zijn allen verwant met een personage uit het verleden, en zijn op zaak naar een raadsel uit dat verleden:
 • De zoon van de boer die of het land later verkocht heeft of geen boer is geworden en niet snapt waarom ‘zijn’ sloot dicht moest
 • Een vrouw op zoek naar het verleden van haar betbetbetovergrootmoeder (een weeskind uit het Eerste Gesticht), die raadselachtige brieven van haar heeft gevonden over de derde wijk
 • De nazaat van de turfsteker; zijn naam is Zwartgoud -een rijke familie- en pas sinds kort weet dat die naam niet slaat op steenkool - wat hij altijd aannam - maar op turf, èn dat zijn voorouder veroordeelt is wegens landloperij en dus arm was
theater voorbeeld script
het landlopersvonnis
klik op de afbeelding voor een vergroting

de leuke extra's
 • historisch verantwoorde kleding vinden
  (met dank aan "het Volk van Grada" uit Emmen dat zo vriendelijk was om historische kleding beschikbaar te stellen)
 • historisch ogende documenten maken:
  • een vriendinnenbrief uit 1866
  • een landlopervonnis uit 1830
   waarbij gebruik gemaakt werd van een vonnis uit 1900
   (niet helemaal verantwoord dus, te meer daar in er 1830 nog geen landlopers veroordeeld werden tot ‘Veenhuizen')

gebruikte bronnen
Suzanna Jansen: Het Pauperparadijs
Wil Schackmann: De Proefkolonie
Michiel Gerding: Drenthe toen en nu: Armen onder dak
Het Gevangenis museum, te Veenhuizen
Diverse websites, waaronder:
www.gevangenismuseum.nl (met name de lesbrieven!)het script

Scripts van LivingTale zijn in principe altijd bedoeld om mee te improviseren. We reageren altijd op publiek, omstandigheden en natuurlijk elkaar. Zelfs als een dialoog uitgeschreven is, geeft dat meer de richting aan dan dat de tekst uit het hoofd geleerd wordt (dat maakt ons maatwerk overigens ook betaalbaar).
Uitzonderingen zijn er om de regel te bevestigen: in dit script is de monoloog van de boer uit 1960 wel letterlijk ingestudeerd. Er waren te veel elementen die in de juiste volgorde naar voren moesten komen, zodat improviseren niet meer verantwoord was. Ook voor de officiële openingshandeling lag oorzaak en gevolg zo precair dat de tekst van één van de acteurs vastlag (wederom de boer).
script opening De Derde Wijkscript foto's + diashow theater maatwerk printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraag


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany
Foto Impressie Theater op Locatie

   voor alle onderstaande foto's geldt: klik op de foto voor een vergroting.
   U heeft dan ook de mogelijkheid daar verder te bladeren.

Deze fotopresentatie is gemaakt voor vertoning op tablet en pc, niet voor de smartphone.
Eerlijk gezegd vinden we het op de smartphone er niet uitzien.
Omdat omzetten niet doenlijk is en het wèl werkt, hebben we het echter wel laten staan.

Als u op één van de foto's klikt komen de foto's wel tot hun recht.
U kunt met gebruik van de heen- en terug knoppen onder de vergrotingen ze allemaal bekijken.
Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Drenthe
i.s.m. Bureau Bruintjes


Opening de Derde Wijk, 100 genodigden
Theater op Locatie
Walking around theater


theater op locatie theater op locatie
de ‘sloot’ waar het allemaal om draait: “de derde wijk”

theater op locatie theater op locatie
de loopplank die een brug werd het oefenen van te voren

theater op locatie theater op locatie
de ontvangst van de gasten: walking around theater
de zoon van de boer: op zoek naar het drama achter het drama van 1960

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
het betbetbetkleinkind van het weesmeisje: op zoek naar het paradijs uit de brief

theater op locatie theater op locatie
de heer Zwartgoud: op zoek naar de herkomst van zijn rijkdom

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
afsluiting van het walking around theater
aandacht voor het paradijs

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
ingrijpen van de andere acteurs (slotscène) en oproep aan iedereen om naar binnen te gaan

theater op locatie theater op locatie
de drie karakters naast elkaar

theater op locatie theater op locatie
dezelfde acteurs, maar nu in hun historische rollen en ‘op locatie’

theater op locatie theater op locatie
de boer uit 1960: wachtend op de gasten

theater op locatie theater op locatie
aankomst van de gasten de “tribune”: kijkend naar het ‘toneel’

theater op locatie theater op locatie
theater op locatie
de boer en zijn ‘sloot’ in 1960

theater op locatie theater op locatie theater op locatie

theater op locatie theater op locatie

theater op locatie
de boer en zijn publiek

theater op locatie
het publiek op weg naar het weesmeisje

theater op locatie theater op locatie
het weesmeesje uit het Eerste Gesticht in 1866: een brief schrijvend aan haar vriendin

theater op locatie theater op locatie
de brief: Lieve Petronella, het is hier zo verschrikkelijk mooi in ‘ons’ paradijsje

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
de bloemen, de vissen, de vinders en libellen en ohh een adder en dan wachten op die leuke jongen......

theater op locatie
vooruit, waar wachten juliie nog op, ga verder.....

theater op locatie theater op locatie theater op locatie theater op locatie theater op locatie
de veenarbeider,
ten tijde van het graven van de derde wijk: 1830
ik heb genomen waar ik recht op heb ... en nu ga ik het begraven

theater op locatie
héé, wat is dit hier?

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
waar is mijn mooie derde wijk? waar zijn de weides en de akkers gebleven?

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
dit is het moeras, het hoogveen
ik heb net de wijk gegraven,
afwateren, toplaag verwijderen en dan turf steken
....... héé, wat is dit hier?

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
waar is mijn land: mijn akker en weide? hier is een andere tijd! (1830) en daar, wat is dat daar aan de overkant?

theater op locatie theater op locatie
wie zijn jullie, daar aan de overkant, en van wanneer? 2009?????     daar willen we naartoe!

theater op locatie theater op locatie
hé, wat moet dat daar, wat graaf je op? dat is van mij, daar heb ik recht op

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
nietes: je bent een dief
en dieven stop je in het gesticht of in de gevangenis
een veldwachter! lopen!

theater op locatie theater op locatie
maar het stroomt de andere kant op!
naar de Slokkert en dan naar het Groote Diep,
Peizerdiep, Koningsdiep, Aduarderdiep, Reitdiep, Lauwerszee...

theater op locatie theater op locatie
de openings actie
het weesmeisje: ik durf niet meer ....
weesmeisje en boer: willen jullie ons helpen?
en de dames Tanja Klip (provincie Drenthe) en Carla Alma (Waterschap Noorderzijlvest) komen in actie

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
met vereende krachten naar de nieuwe tijd

theater op locatie theater op locatie
de officiële daad van opening wordt verricht

theater op locatie
de aanwezige pers ....

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
.... vanuit hun oogpunt gezien

theater op locatie

theater op locatie theater op locatie theater op locatie
“Het is geschied, de Derde Wijk is Hersteld”

theater op locatie theater op locatie
even een traantje wegpikken en van het applaus genieten

theater op locatie theater op locatie
en de bloemen

theater op locatie

theater op locatie

Met dank aan

Erik Brand, persfotograaf: www.uwfoto.nu
foto's 34, 76, 79 © Erik Brand
Allian Mulder, Peilbeheerder en fotograaf Waterschap Noorderzijlvest
foto's 1, 2, 26, 35, 43, 77, 78, 86, 87 © Allian Mulder
Monique Claessen, LivingTale Theater
overige foto's


    maatwerk foto's I         maatwerk foto's II         maatwerk foto's III         naar theater maatwerk    

google trefwoorden

Theater op Locatie: Maatwerk

Theater maatwerk op locatie voor elke gelegenheid

Theater op Locatie: Scènes, theater acts, Walking around
Theater op Locatie: geestig herkenbaar verhelderend betrokken interactief
 • Theater op Locatie: professioneel vormgegeven
 • Theater op Locatie: met een thematiek door de klant aangereikt
 • Theater op Locatie: met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving
 • Theater op Locatie: scènes op maat over geschiedenis en toekomst
 • Theater op Locatie: theater acts met / op / in de locatie
 • Theater op Locatie: walking around met typetjes / historische personen / animatie acteurs

Theater op Locatie: interactief toneel

Theater op Locatie: Improvisatie toneel en theater

Theater op Locatie ook voor een bijbehorend symposium, congres, seminar, discussiedag, themadag, workshop, training, jubileum, receptie
Livingtale Theater op Locatie biedt verpozing en verheldering.
Theater op Locatie ingezet op bijeenkomsten vergroot het de aantrekkelijkheid en effectiviteit.
Theater op Locatie Interactief: het betrekt de toeschouwers bij de happening door een ervaring te bieden die iedereen bij blijft.

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


escape room theater op maat acteurs actrices
bedrijfsevent teambuilding moordspel activiteit grote groep
spannende teambuilding leuke teambuilding spellen originele teambuilding
escape room detective diner vrijgezellenfeest vrouwen
theater diner bedrijfsfeest origineel personeelsuitje
csi spel moordspel thuis origineel teamuitje
maffiafeest detectivespel actief teamuitje
personeelsuitje bedrijfsuitje actief-bedrijfsfeest
teambuilding binnen personeelsfeest actief personeelsfeest
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes