home >> detectivespelen >> csi crime time


csi moordspel

Detectivespel CSI Crime Time

 • LivingTale moordspelen:altijd met veel acteurs
 • spannendveel verdachten (acteurs) om te ondervragen
 • interactiefzelf acteurs ondervragen is leuk!
 • intrigerend:realistisch plot vol soap
 • interactiefverzamel bewijsmateriaal
 • dus:achterhaal wie de moordenaar is
 • spannendachterhaal wie welk motief heeft
 • intrigerend:de ontknoping met veel theater
 • theater is altijd dichtbij:met 5 acteurs
 • locatie:in horeca of uw eigen pand
 • gezellig aan tafel, maar:ook leuk zonder maaltijd!een echt detective moord spel

Gisteren is Sir John vermoord, maar door wie?
Er zijn gewoon teveel verdachten die allemaal een motief hebben.
Maar welk motief past bij wie?

Door verdachten te ondervragen en bewijsmateriaal te verzamelen tracht u daar achter te komen. En natuurlijk ontmaskert u de echte moordenaar.
Een spel voor de echt grote groepen!
Per persoon laag geprijsd.

csi moordspel

spelgegeven

Inspector Horse staart peinzend voor zich uit. Gisteren is Sir John vermoord.
En nu al weet hij niet meer hoe hij deze gruwelijke misdaad moet oplossen.
Er zijn gewoon te veel verdachten. En die verdachten hebben allemaal verschillende motieven voor het plegen van de moord. Tenminste: zo lijkt het.
In ieder geval proberen ze hem stuk voor stuk een oor aan te naaien.
Maar wacht: vandaag komen niet alleen alle verdachten op het afscheid van Sir John, maar ook heel veel vrienden en bekenden van hem. Tegen hen worden de verdachten wellicht wèl loslippig. Te meer daar het eigenlijk meer een feest is, in plaats van een herdenkingsbijeenkomst.
Sir John had het zelf al georganiseerd. Hij was zo verzot op het geven van feesten, dat hij dit feest, ondanks zijn voortijdig overlijden, zeker zelf ook zou hebben laten doorgaan.....

speldoel

Iedere (diner)tafel met gasten vormt een groep. Iedere groep krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort.
csi moordspel
Twee motieven zelfs voor iedere acteur, want de Lord was weinig geliefd.
Voor iedere goede koppeling tussen motief en acteur krijgt de groep 1 punt.
Weet een groep ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat bonuspunten op.
De groep met de meeste punten wint.

spel

De inspecteur opent het spel met een kort resumé over de moord die gisteren heeft plaatsgevonden.
Hij haalt daarna de verdachten één voor één naar voren en beschuldigt hen van het plegen van de moord. Natuurlijk ontkent iedereen ten stelligste. Ze hielden van de Lord. Echt waar...

Nadat hij alle gasten verzocht heeft om hem bij te staan bij het ontrafelen van de moord, en uitgelegd heeft wat er van hen verwacht wordt, nodigt hij iedere tafel uit om te overleggen hoe ze dat zullen aan gaan pakken.
csi moordspel


detectivespel

ondervragen is leuk
Onderling overleg is zeker aan te bevelen omdat al snel aan iedere tafel een verdachte verschijnt om ondervraagt te worden.
Bij iedere tafel komen in totaal twee of drie verdachten langs, en men heeft telkens een kwartier voor de ondervraging.
Daarbij geldt één belangrijk voordeel ten opzichte van de inspecteur: de verdachten moeten de waarheid spreken en alleen in sommige gevallen mogen ze zich op hun zwijgrecht beroepen.

persconferenties & politieonderzoeken
Daarnaast geven de verdachten persconferenties, waar steeds twee vertegenwoordigers van een aantal tafels uitgenodigd worden om vragen te stellen.
Of het hun lukt de verdachte met een spervuur aan vragen zo in het nauw te drijven dat hij of zij spontaan de misdaad bekent? Wie weet!

Tegelijkertijd krijgen de deelnemers die niet naar de persconferentie zijn gegaan de gelegenheid om een aantal rapporten van politie onderzoeken aan te vragen: 3 van de meer dan 25 beschikbare per keer.
Denk aan onderzoeken naar het testament, alibi's en huiszoekingen. Ook daarbij is een goede tactiek gewenst.

subtiel toneelspel
Tenslotte is het aan te raden altijd de ogen open te houden.
Want ook bij de kleine ontmoetingen tussen de verdachten, met name tussen de rondes, valt veel te genieten.
En te deduceren!
Want de onderlinge relaties tussen de verdachten -zoals bij elke moord- zijn ook hier van groot belang.

detectivespel

ontknoping

Als iedere tafel zijn beschuldigingen op papier heeft gezet (door middel van een gemakkelijk in te vullen lijst) volgt de ontknoping.
Onder leiding van de inspecteur vindt een reconstructie van het misdrijf plaats. Eerst wordt duidelijk wie welk motief had. Om bij de moord te eindigen....

detectivespel

info

groepen van 30 tot 60 personen
6 - 8 tafels
maximum aantal deelnemers per tafel: 8
tijdsduur: ± 3 uur

voor groepen van 60 - 96 deelnemers:
motief voor moord


offerte in 9 sec printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's overzichts­folder


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

Detectivespel moordspel

Detectivespel Moordspel Motief voor Moord - grote groep

Detectivespel moordspel: een realistisch moordplot met veel soap
Detectivespel moordspel: Iedereen heeft een moordmotief, maar wie heeft welk motief?
LivingTale Theater Detectivespel Moordspel: altijd met (veel) acteurs.
Het detectivespel moordspel: zelf acteurs ondervragen is leuk.

Detectivespel Moordspel en Moorddiner

Beantwoord als team de belangrijkste vraag van ieder moordspel detectivespel:
wie is de detectivespel moordspel moordenaar?
wie wordt benoemd tot Detectivespel Moordspel Inspecteur Eerste Klas!

LivingTale Detectivespel Moordspel Motief voor Moord

detectivespel moordspel voor een grote groep mèt veel acteurs

toch laag geprijsd

hoe groter de groep van het detectivespel moordspel hoe meer acteurs
U ondervraagt verdachten, verzamelt bewijsmateriaal en dan de reconstructie in het detectivespel moordspel.
een detectivespel moordspel in horeca of op uw eigen locatie
detectivespel moordspel: ook leuk zonder maaltijd!

detectivespel moordspel: een realistisch plot vol soap

echt speuren is de bedoeling in dit detectivespel moordspel!

dus: een Leuk Spannend Detectivespel Moordspel van LivingTale

laatste nieuws

spel: Wedden: ...Naarmate de avond vorderde, hoe fanatieker iedereen werd, leuk om te zien. Wij hadden 5 acteurs die prachtig hun rol speelden en er een leuke avond van gemaakt hadden...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes