home >> detectivespelen >> csi spel motief voor moord


csi moordspel

CSI Moordspel Motief voor Moord

 • LivingTale moordspelen:altijd met veel acteurs
 • spannendveel verdachten (acteurs) om te ondervragen
 • interactiefzelf acteurs ondervragen is leuk!
 • intrigerend:realistisch plot vol soap
 • interactiefverzamel bewijsmateriaal
 • dus:achterhaal wie de moordenaar is
 • spannendachterhaal wie welk motief heeft
 • intrigerend:de ontknoping met veel theater
 • theater is altijd dichtbij:hoe groter de groep hoe meer acteurs
 • locatie:in horeca of uw eigen pand
 • gezellig aan tafel, maar:ook leuk zonder maaltijd!een echt csi detective moordspel

Gisteren is Sir John vermoord, maar door wie?
Er zijn gewoon teveel verdachten die allemaal een motief hebben.
Maar welk motief past bij wie?

Door verdachten te ondervragen en bewijsmateriaal te verzamelen tracht u daar achter te komen. En natuurlijk ontmaskert u de echte moordenaar.
Een spel voor de echt grote groepen!
Per persoon laag geprijsd.

csi moordspel

csi speuren

CSI: dat staat voor Crime Scene Investigation. Officieel doen die dus alleen technisch onderzoek. In dit spel kunt u inderdaad alle technische onderzoekingen laten doen die u kunt bedenken -dus natuurlijk ook DNA onderzoek. Maar ook csi onderzoek naar vingerafdrukken bijvoorbeeld en naar het moordwapen.
Maar we denken eigenlijk dat u veel meer wilt dan dat. Dat u als csi moordspel onderzoeker ook verdachten wilt ondervragen. Hun motieven wilt onderzoeken. Werk dat in het echt helemaal niet door csi onderzoekers wordt ververricht. Maar wees gerust: wl in ons csi moordspel!
Belangrijker echter is dat in dit spel de plot niet alleen helemaal klopt, maar dat u ook alles kunt achterhalen. Door de verdachten te ondervragen, en ieders reacties onder een vergrootglas te leggen, bijvoorbeeld.
En eigenlijk denken we dat -wanneer u op zoek bent naar een csi spel- u precies dt bedoelt. Geen flauwe plots of dubbelrollen hier, maar echt speurwerk...

spelgegeven

csi moordspel
Inspector Horse staart peinzend voor zich uit. Gisteren is Sir John vermoord. En nu al weet hij niet meer hoe hij deze gruwelijke misdaad moet oplossen. Er zijn gewoon te veel verdachten. En die verdachten hebben allemaal verschillende motieven voor het plegen van de moord. Tenminste: zo lijkt het.
In ieder geval proberen ze hem stuk voor stuk een oor aan te naaien.
Maar wacht: vandaag komen niet alleen alle verdachten op het afscheid van Sir John, maar ook heel veel vrienden en bekenden van hem. Tegen hen worden de verdachten wellicht wl loslippig. Te meer daar het eigenlijk meer een feest is, in plaats van een herdenkingsbijeenkomst.
Sir John had het zelf al georganiseerd. Hij was zo verzot op het geven van feesten, dat hij dit feest, ondanks zijn voortijdig overlijden, zeker zelf ook zou hebben laten doorgaan.....

speldoel

Iedere (diner)tafel met gasten vormt een groep. Iedere groep krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort.
csi moordspel
Zijn er 4 acteurs dan heeft iedere acteur zelfs 2 motieven om de Lord te willen vermoorden.
Voor iedere goede koppeling tussen motief en acteur krijgt de groep 1 punt.
Weet een groep ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat bonuspunten op.
De groep met de meeste punten wint.

spel

De inspecteur opent het spel met een kort resum over de moord die gisteren heeft plaatsgevonden.
Hij haalt daarna de verdachten n voor n naar voren en beschuldigt hen van het plegen van de moord. Natuurlijk ontkent iedereen ten stelligste. Ze hielden van de Lord. Echt waar...

csi moordspel
Nadat hij alle gasten verzocht heeft om hem bij te staan bij het ontrafelen van de moord, en uitgelegd heeft wat er van hen verwacht wordt, nodigt hij iedere tafel uit om te overleggen hoe ze dat zullen aan gaan pakken.

ondervragen is leuk
Onderling overleg is zeker aan te bevelen omdat al snel aan iedere tafel een verdachte verschijnt om ondervraagt te worden.
Bij iedere tafel komen in totaal twee of drie verdachten langs, en men heeft telkens een kwartier voor de ondervraging.
Daarbij geldt n belangrijk voordeel ten opzichte van de inspecteur: de verdachten moeten de waarheid spreken en alleen in sommige gevallen mogen ze zich op hun zwijgrecht beroepen.
csi moordspel

persconferenties & politieonderzoeken
Daarnaast geven de verdachten persconferenties, waar steeds twee vertegenwoordigers van een aantal tafels uitgenodigd worden om vragen te stellen. Of het hun lukt de verdachte met een spervuur aan vragen zo in het nauw te drijven dat hij of zij spontaan de misdaad bekent? Wie weet!
Tegelijkertijd krijgen de deelnemers die niet naar de persconferentie zijn gegaan de gelegenheid om een aantal rapporten van politie onderzoeken aan te vragen: 3 van de meer dan 25 beschikbare per keer. Denk aan onderzoeken naar het testament, alibi's en huiszoekingen. Ook daarbij is een goede tactiek gewenst.

subtiel toneelspel
Tenslotte is het aan te raden altijd de ogen open te houden. Want ook bij de kleine ontmoetingen tussen de verdachten, met name tussen de rondes, valt veel te genieten.
csi moordspel

csi moordspel
En te deduceren! Want de onderlinge relaties tussen de verdachten -zoals bij elke moord- zijn ook hier van groot belang.

ontknoping

Als iedere tafel zijn beschuldigingen op papier heeft gezet (door middel van een gemakkelijk in te vullen lijst) volgt de ontknoping.
Onder leiding van de inspecteur vindt een reconstructie van het misdrijf plaats. Eerst wordt duidelijk wie welk motief had. Om bij de moord te eindigen....

aangepast plot

Voor dit spel is het goed mogelijk om een voor de organisatie aangepast plot te maken. Tegen relatief geringe meerkosten.
Zo kunnen de namen van verdachten en de vermoorde aangepast worden.
Zelfs de aard van het moordplot kan wellicht vertaald worden naar een situatie uit de eigen organisatie....

speciaal voor terugkerende groepen

Boekt een groep dit spel voor een tweede maal, dan is een nieuw plot zelfs bij de prijs inbegrepen. Want als men ons spel zo leuk vind dat iedereen het nogmaals willen meemaken, hoort daar, vinden wij, een beloning tegenover te staan.

aantrekkelijk geprijsd

Daar we voor dit spel de prijs niet per tafel, maar per acteur berekenen, kunnen we Motief voor Moord extra voordelig offreren.
Ondanks dat er met veel acteurs gewerkt wordt en er veel te beleven valt, kan de prijs per persoon in het gunstigste geval dalen tot € 10,40. Probeert u onze online offerte maar uit en ontdek hoe dat in uw situatie uit kan pakken!

csi moordspel

info

groepen tot 120 personen
6 - 18 tafels
maximum aantal deelnemers per tafel: 8
tijdsduur: ± 3 uur


offerte in 9 sec printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's overzichts­folder
lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

CSI moordspel

CSI spel

Moordspel: een realistisch moordplot met veel puzzelen
CSI Moordspel: alle verdachten hebben een moordmotief, maar wie heeft welk motief?
Dit moordspel zijn de verdachten acteurs
Het wordt geleid door een moordspel inspecteur, ook een acteur.
Het csi moordspel: zelf ondervragen is leuk.

CSI spel Moorddiner

Beantwoord als team de belangrijkste vraag van ieder moordspel:
wie is de moordspel moordenaar?
wie wordt benoemd tot CSI Moordspel Inspecteur Eerste Klas!

Alle verdachyten hebben een moordmotief

Veel doen een moordpoging. Maar n van hen heeft het echt gedaan.
een moordspel in horeca of uw eigen pand
dit moordspel: ook leuk zonder maaltijd!

ieder csi spel een realistisch plot vol soap

echt speuren is de bedoeling in ons csi moordspel!
ook geschikt als teambuilding moordspel

laatste nieuws

Maatwerk Theateracts: ...Voor ons eindejaarsfeest 2013 van Philips Lighting B.V.was het een zeer prettige samenwerking.
Voor het aanvullen van ons eindjaarsfeest m.b.v. een waarzegster, die ons vermakelijk vertelde wat ons de toekomst brengt.
De act huwelijksmakelaar heeft ons deze avond ook zeer vermaakt ...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes