home >> teambuilding >> teambuilding moordspel


csi moordspel csi moordspel

Teambuilding Moordspel

CSI Crime Time

Motief voor Moord • LivingTale moordspelen:altijd met veel acteurs
 • spannendveel verdachten (acteurs) om te ondervragen
 • interactiefzelf acteurs ondervragen is leuk!
 • intrigerend:realistisch plot vol soap
 • interactiefverzamel bewijsmateriaal
 • dus:achterhaal wie de moordenaar is
 • spannendachterhaal wie welk motief heeft
 • intrigerend:de ontknoping met veel theater
 • theater is altijd dichtbij:hoe groter de groep hoe meer acteurs
 • locatie:in horeca of uw eigen pand
 • gezellig aan tafel, maar:ook leuk zonder maaltijd!moordspel


moordspel
persconferenties

een echt teambuilding moordspel

Gisteren is Sir John vermoord, maar door wie?
Er zijn gewoon teveel verdachten die allemaal een motief hebben.
Maar welk motief past bij wie?

Door verdachten te ondervragen en bewijsmateriaal te verzamelen tracht u daar achter te komen. En natuurlijk ontmaskert u de echte moordenaar.
Een spel voor de echt grote groepen!
Per persoon laag geprijsd.


spelgegeven

Inspector Horse staart peinzend voor zich uit. Gisteren is Sir John vermoord.
En nu al weet hij niet meer hoe hij deze gruwelijke misdaad moet oplossen.
Er zijn gewoon te veel verdachten. En die verdachten hebben allemaal verschillende motieven voor het plegen van de moord. Tenminste: zo lijkt het.
In ieder geval proberen ze hem stuk voor stuk een oor aan te naaien.
Maar wacht: vandaag komen niet alleen alle verdachten op het afscheid van Sir John, maar ook heel veel vrienden en bekenden van hem. Tegen hen worden de verdachten wellicht wèl loslippig. Te meer daar het eigenlijk meer een feest is, in plaats van een herdenkingsbijeenkomst.
Sir John had het zelf al georganiseerd. Hij was zo verzot op het geven van feesten, dat hij dit feest, ondanks zijn voortijdig overlijden, zeker zelf ook zou hebben laten doorgaan.....

opdracht

Er worden teams gevormd van 5 tot 8 deelnemers.
Ieder team krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort.
Zijn er 4 acteurs dan heeft iedere acteur zelfs 2 motieven om de Lord te willen vermoorden.
Voor iedere goede koppeling tussen motief en acteur krijgt de groep 1 punt.
Weet een groep ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat bonuspunten op.
Het team met de meeste punten wint.

moordspel

onderzoek

Ieder team verzamelt zoveel mogelijk informatie over de verdachten en het slachtoffer. Dat kan op een aantal manieren:
 • een paar van de verdachten een kwartiertje ondervragen
 • telkens 2 vertegenwoordigers naar persconferenties van verdachten sturen, waar gelegenheid is tot het stellen van een paar korte vragen
  een aantal teams is aanwezig: dus leer van hun bevindingen
 • ieder team mag een beperkt aantal rapporten van politieonderzoeken aanvragen, er zijn meer dan 30 beschikbaar
 • een dna onderzoek aanvragen
 • observeren van de verdachten
  • bij de openingscène
  • in hun ontmoetingen met andere verdachten
  let goed op, want het gedrag van de verdachten is subtiel

moordspel


moordspel
ondervragingen

spel

De inspecteur opent het spel met een kort resumé over de moord die gisteren heeft plaatsgevonden.
Hij haalt daarna de verdachten één voor één naar voren en beschuldigt hen van het plegen van de moord. Natuurlijk ontkent iedereen ten stelligste. Ze hielden van de Lord. Echt waar...
Nadat hij alle gasten verzocht heeft om hem bij te staan bij het ontrafelen van de moord, en uitgelegd heeft wat er van hen verwacht wordt, nodigt hij iedere tafel uit om te overleggen hoe ze dat zullen aan gaan pakken.

ondervragen is leuk
Onderling overleg is zeker aan te bevelen omdat al snel aan iedere tafel een verdachte verschijnt om ondervraagt te worden.
Bij iedere tafel komen in totaal twee of drie verdachten langs, en men heeft telkens een kwartier voor de ondervraging.
Daarbij geldt één belangrijk voordeel ten opzichte van de inspecteur: de verdachten moeten de waarheid spreken en alleen in sommige gevallen mogen ze zich op hun zwijgrecht beroepen.

persconferenties & politieonderzoeken
Daarnaast geven de verdachten persconferenties, waar steeds twee vertegenwoordigers van een aantal tafels uitgenodigd worden om vragen te stellen. Of het hun lukt de verdachte met een spervuur aan vragen zo in het nauw te drijven dat hij of zij spontaan de misdaad bekent? Wie weet!
Tegelijkertijd krijgen de deelnemers die niet naar de persconferentie zijn gegaan de gelegenheid om een aantal rapporten van politie onderzoeken aan te vragen: 3 van de meer dan 25 beschikbare per keer. Denk aan onderzoeken naar het testament, alibi's en huiszoekingen. Ook daarbij is een goede tactiek gewenst.

subtiel toneelspel
Tenslotte is het aan te raden altijd de ogen open te houden. Want ook bij de kleine ontmoetingen tussen de verdachten, met name tussen de rondes, valt veel te genieten. En te deduceren! Want de onderlinge relaties tussen de verdachten -zoals bij elke moord- zijn ook hier van groot belang.

moordspel


moordspel
ontknoping: de 4 verdachten in de versie voor 10 teams

ontknoping

Als iedere tafel zijn beschuldigingen op papier heeft gezet (door middel van een gemakkelijk in te vullen lijst) volgt de ontknoping.
Onder leiding van de inspecteur vindt een reconstructie van het misdrijf plaats. Eerst wordt duidelijk wie welk motief had. Om bij de moord te eindigen....

vaardigheden

De verdachten moeten de waarheid spreken, behalve wanneer ze zich daarmee zelf verdacht zouden maken: dus over motief, gelegenheid (moordwapen) of alibi mogen ze liegen. Ook rechtstreekse vragen naar het motief van een ander mogen ze weigeren te beantwoorden. Natuurlijk mogen de verdachten wel om de waarheid heen draaien.
 • het stellen van goede vragen
 • goed luisteren
 • administreren: het bijhouden wat de verdachten verklaren
 • observeren: van de verdachten, ook op afstand
 • analyseren van informatie: wat weten we tot nu toe en welke conclusies kunnen we daaruit trekken
 • terugkoppelen van informatie: rapporteer wat je op de persconferenties gehoord hebt
 • strategie ontwikkelen: zowel bij het kiezen van politierapporten, als het kiezen van vragen voor de persconferentie
 • tactiek ontwikkelen: hoe gaan we ondervragen?
 • individuele vaardigheden benutten: zorg ervoor dat iedereen de ruimte krijgt
 • goed samenwerken: een ondervraging werkt tenslotte alleen optimaal als er goed wordt samengewerkt. En dat is lastig, want stel dat je een geweldig belangrijke vraag bedacht hebt: die wil je het liefst meteen stellen. Maar pas op: je zit dan zo je teamgenoten in de weg die een heel ander spoor volgen....

moordspel


moordspel


moordspel
ontknoping: de 6 verdachten (en inspecteur)
in de versie voor 15 teams

evaluatie

Daar er in dit spel voor ieder team niet een begeleider van LivingTale beschikbaar is, is een begeleide evaluatie (door ons) niet mogelijk.
Een goed alternatief is een korte evaluatie per team aan de hand van een aantal schriftelijke vragen. Wij (spelleiding en acteurs) zijn dan beschikbaar voor het geven van feedback over de ondervragingen, persconferenties, keuze van politieonderzoeken en vragen over het plot.
Ook krijgen de groepen inzicht in de keuzes die ze tijdens het spel maakten via een korte rapportage.
Extra tijd: 30 tot 45 minuten. Geringe meerprijs.

aantrekkelijk geprijsd

Daar we voor dit spel de prijs niet per tafel, maar per acteur berekenen, kunnen we Motief voor Moord extra voordelig offreren.
Ondanks dat er met veel acteurs gewerkt wordt en er veel te beleven valt, kan de prijs per persoon in het gunstigste geval dalen tot € 10,40. Probeert u onze online offertes maar uit en ontdek hoe dat in uw situatie uit kan pakken!

info

dit spel kent vier versies

Teambuilding CSI Crime Time
voor 30 - 120 deelnemers
6 - 18 teams
maximum aantal deelnemers per team: 8
inclusief team evaluaties na afloop
tijdsduur: ± 3½ - 4 uur
offerte in 9 seconden: teambuilding csi crime time

CSI Crime Time
voor 30 - 60 deelnemers
6 - 8 teams
maximum aantal deelnemers per team: 8
zonder team evaluaties
tijdsduur: ± 3 - 3½ uur
offerte in 9 seconden: csi crime time

Motief voor Moord
voor 60 - 96 deelnemers
8 - 12 teams
maximum aantal deelnemers per team: 8
zonder team evaluaties
tijdsduur: ± 3 - 3½ uur
offerte in 9 seconden: motief voor moord


anders, maar voor kleinere groepen en wel vergelijkbaar
Moord & Misdaad
voor 16 - 30 deelnemers:
4 teams
minimum aantal deelnemers per team: 4
met of zonder team evaluaties
tijdsduur: ± 3 - 4 uur
offerte in 9 seconden: teambuilding moord & misdaad
zie hieronder: Teambuildingspel Moord & Misdaad


  teambuilding overzicht   offerte in 9 sec printversie  documentatie locatie & info info aanvraag fo­to's

lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompanynog een teambuilding moordspel

voor groepen van 16 - 30 deelnemersTeambuildingspel Moord & Misdaad    terug

Een gestoorde professor die vermoord wordt. Twee tweelingen die daarvan verdacht worden. Zeer verschillende moordmotieven die opduiken. Misdaden in het verleden gepleegd...
Door het ondervragen van verdachten èn getuigen, en door het opvragen van politie onderzoeken, achterhaalt u de waarheid.
Observeer de tweelingen en alle puzzelstukjes passen in elkaar...
Complex? Misschien. Intrigerend, spannend en leuk? Zeker!

Behalve een heel ander plot voegt het drie teambuilding elementen toe t.o.v. bovenstaande spelen:
 • de teams moeten met elkaar samenwerken tijdens het ondervragen van verdachten
 • het ondervragen van getuigen (en de keuze wie ondervraagd wordt) biedt een nieuwe uitdaging
 • het delen van de opgedane kennis bij de ondervragingen van verdachte èn getuigen
groepsgrootte 16 - 30             tijdsduur: ± 3 - 4 uur
Moord & Misdaad: naar een foto van Jordy, footo.nl: luguber, met dank


offerte in 9 sec printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's   teambuilding overzicht  

lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompanygoogle trefwoorden

Teambuilding Moordspel

Teambuilding Moordspel als bedrijfsfeest organiseren

Teambuilding Moordspel met een kloppend plot
Moord is een spel. Een teambuilding moordspel.
Het script van een teambuilding moordspel is een mysterie.
Dat script oplossen is de opdracht voor de moordspel teambuilding teams.
De gasten van een teambuilding moordspel zijn de detectives.
Het einde van dit teambuilding moordspel is een waar toneel spel.

Moordspel teambuilding theater dus! Ook op uw locatie

Beantwoord de belangrijkste vraag in dit teambuilding moordspel voor een grote groep:
wie in dit teambuilding moordspel diner is de moordenaar?
en wie heeft welk motief voor de moord.
De beste tafel wint in dit teambuilding moordspel
En een teambuilding moordspel of detectivespel zelf organiseren?
LivingTale helpt! Ook bij het regelen van een diner voor een teambuilding moordspel.

Een Grote Groep? het LivingTale Teambuilding Moordspel!

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes