home >> detectivespelen >> moord & misdaad


naar een foto van Jordy, footo.nl: luguber, met dank

Detectivespel Moord & Misdaad

 • LivingTale moordspelenaltijd met veel acteurs
 • spannendveel verdachten (acteurs) om te ondervragen
 • interactiefzelf acteurs ondervragen is leuk!
 • intrigerend:realistisch plot vol soap
 • interactiefverzamel bewijsmateriaal
 • dus:achterhaal wie de moordenaar is
 • spannendachterhaal wie welk motief heeft
 • spannendwie welke misdaad pleegde
 • intrigerend:de ontknoping met veel theater
 • theater is altijd dichtbij:met 3 acteurs
 • rolwisselingen:2 tweelingen
 • theater op bestelling:heel veel verschillende karakters
 • locatie:in horeca of uw eigen pand
 • gezellig aan tafel, maar:ook leuk zonder maaltijd!een echt detective moordspel

Professor Swarovsky is verdronken in zijn eigen vijver.
Hij was oud, en invalide en werd altijd door anderen gereden in zijn rolstoel.
Het kan niet anders dan dat hij vermoord is door één van zijn ‘eigen' tweelingen...

csi moordspel

spelgegeven

Inspecteur Netelmans staart peinzend voor zich uit. Deze professor in de psychologie was bepaald niet kosher. Hij deed niet alleen onderzoek bij tweelingen, maar haalde ze zelfs bij hem in huis.
Zijn stelling: hoe je wordt opgevoed en hoe je opgroeit, dat bepaalt of je later goed of slecht mens wordt. En niets anders. Dat je genen daar ook een rol in spelen? Alleen maar modern gezwets.
Natuurlijk stond hij daarin alleen, ook in de wereld van de wetenschap. Voor hem des te meer reden om zijn gelijk te willen halen. Nu was hij 72 en had zich teruggetrokken op zijn landgoed. Om het meest dubieuze onderzoek naar tweelingen ooit te voltooien.
In het begin van zijn carrière had hij tweelingen bij de geboorte uit elkaar gehaald en in geheel verschillende gezinnen gedropt. Inmiddels zijn ze volwassen. Twee maanden geleden nam hij vier van hen in dienst. En liet ze samen wonen in zijn huis...
Hij had daar ongetwijfeld duistere motieven voor. Maar hoe had hij hen zover gekregen om deel te nemen aan zijn sinister experiment?
Vast voldoende motief voor ... moord.
csi moordspel

speldoel

De deelnemers worden opgedeeld in vier groepen: vier (eet)tafels. Iedere tafel krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort. En wie welke misdaad pleegde náást de moord. Elk goed motief en juiste misdaad levert 1 punt op.
Weet een tafel ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat 3 punten op. De tafel met de meeste punten wint.
De tweelingen -de verdachten- worden gespeeld door twee acteurs: een man en een vrouw die dus beide een dubbelrol spelen. Het spel wordt geleid door de inspecteur, die daarnaast ook aanvullende rollen speelt: getuigen en deskundigen.

spel

De inspecteur opent het spel met een kort resumé over de moord die gisteren heeft plaatsgevonden.
Hij haalt daarna de verdachten één voor één naar voren en beschuldigt hen van het plegen van de moord. Natuurlijk ontkent iedereen ten stelligste. Ze hielden van de professor. Echt waar...

Nadat hij alle gasten verzocht heeft om hem bij te staan bij het ontrafelen van de moord, en heeft uitgelegd wat er van hen verwacht wordt, nodigt hij iedere tafel uit om te overleggen hoe ze dat zullen gaan aanpakken.

ondervragen is leuk
Bij iedere tafel komen alle verdachten één keer langs om te worden ondervraagd. Vooraf zijn er een paar minuten tijd om te overleggen. De ondervraging zelf duurt ongeveer 10 minuten.
Twee van de tafels gaan daarvoor bij elkaar zitten. Vooraf hebben ze beslist wie van iedere tafel naar de ondervraging van verdachten en wie naar de getuigen/deskundigen (rollen die de 'inspecteur' op zich neemt) gaan.
Ook leuk om te weten: bij de ondervragingen van de getuigen en deskundigen speelde 'inspecteur' in totaal minstens 8 verschillende rollen. En mogen de deelnemers twee maal een getuige naar keuze 'oproepen'
Zo ontstaan twee groepen die elk een verdachte ondervragen en één groep die naar de tafel van de inspecteur gaat.
Daarbij hebben de ondervragers één belangrijk voordeel ten opzichte van de politie: de verdachten moeten de waarheid spreken en alleen in sommige gevallen mogen ze zich op hun zwijgrecht beroepen.


detectivespel
persconferenties & politieonderzoeken
Daarnaast geven de verdachten persconferenties, waar steeds één of twee vertegenwoordigers van de groepen uitgenodigd worden om vragen te stellen.
Of het hun lukt de verdachte met een spervuur aan vragen zo in het nauw te drijven dat hij of zij spontaan de misdaad bekent? Wie weet!
Tegelijkertijd krijgen de deelnemers die niet naar de persconferentie zijn gegaan de gelegenheid om een aantal rapporten van politie onderzoeken aan te vragen: 2 van de meer dan 25 beschikbare per keer. Denk aan onderzoeken naar het testament, autopsie, huiszoekingen en csi onderzoek. Ook daarbij is een goede tactiek nodig.
En iedere verdachte geeft één keer een persconferentie! Oftewel: iedere tafel kan in totaal 9 onderzoeken opvragen.

subtiel toneelspel
Tenslotte is het aan te raden altijd de ogen open te houden. Want ook bij de kleine ontmoetingen tussen de verdachten, met name tussen de rondes, valt veel te genieten.
En te deduceren! Want de onderlinge relaties tussen de verdachten -zoals bij elke moord- zijn ook hier van groot belang.

ontknoping

Als iedere tafel zijn beschuldigingen op papier heeft gezet (door middel van een gemakkelijk in te vullen lijst) volgt de ontknoping.
Onder leiding van de inspecteur vindt een reconstructie van het misdrijf plaats. Eerst wordt duidelijk wie welk motief had en welke misdaad pleegde. Om met de ontmaskering van de moordaar te eindigen....

detectivespel

info

groepen van 14 tot 30 personen
4 tafels
3 acteurs die veel rollen spelen
tijdsduur: minimaal 3 uurofferte in 9 sec printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's overzichts­folder


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

Detectivespel moordspel

Detectivespel Moordspel Moord Misdaad

Detectivespel moordspel: een realistisch moordplot met veel soap
Detectivespel moordspel: Iedereen heeft een moordmotief, maar wie heeft welk motief? En welke misdaad?
LivingTale Theater Detectivespel Moordspel: met drie acteurs.
Het detectivespel moordspel: zelf acteurs ondervragen is leuk.

Detectivespel Moordspel en Moorddiner

Beantwoord als team de belangrijkste vraag van ieder moordspel detectivespel:
wie is de detectivespel moordspel moordenaar?
wie wordt benoemd tot Detectivespel Moordspel Inspecteur Eerste Klas!

LivingTale Detectivespel Moordspel met Tweelingen

detectivespel moordspel voor een grote groep mèt veel acteurs

toch laag geprijsd

hoe groter de groep van het detectivespel moordspel hoe meer acteurs
U ondervraagt verdachten, verzamelt bewijsmateriaal en dan de reconstructie in het detectivespel moordspel.
een detectivespel moordspel in horeca of op uw eigen locatie
detectivespel moordspel: ook leuk zonder maaltijd!

detectivespel moordspel: een realistisch plot vol soap

echt speuren is de bedoeling in dit detectivespel moordspel!

dus: een Leuk Spannend Detectivespel Moordspel van LivingTale

laatste nieuws

spel: Wedden: ...Naarmate de avond vorderde, hoe fanatieker iedereen werd, leuk om te zien. Wij hadden 5 acteurs die prachtig hun rol speelden en er een leuke avond van gemaakt hadden...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
rein van der meij teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes