home >> theater op maat >> theater maatwerk >> regietheater

teambuilding evaluatie probleemgericht acteur komisch typetje typetje actrice typetje acteur script schrijver en theater maker improviserend theater zangeres actrice

Regietheater

Bij Regietheater hebben de deelnemers de joystick van de acteurs in handen.
Telkens wanneer één van de acteurs iets fout doet, of iets nalaat,
stopt een deelnemer de scène en geeft aan hoe het anders moet.
Als de anderen het daarmee eens zijn vormt dat een nieuwe instructie voor de acteur in kwestie.

LivingTale Theater onderscheidt twee werkvormen:

VerbeterTheater & VerbeterTraining

de verschillen:

Verbetertheater
Verbetertraining
script volledig uitgeschreven script
vooraf gemaakt
goedgekeurd door opdrachtgever
eenvoudige cases
eventueel ter plekke bedacht
complexiteit complexe scènes / situaties
veel ontwikkeling
eenvoudige scènes / situaties
wanneer stoppen? pas bij het opnieuw spelen van de scène soms ook direct wanneer het ‘nodig’ is
andere werkvormen alleen discussie + verbeteren veel variaties mogelijk
werken in tweetallen en drietallen; beperkt zelf oefenen
modules: reactiepatronen, karakters, uitsmijter e.a.
theorie geen theorie theorie met powerpoint presentatie
groepsgrootte 20 - 300 deelnemers
aanbevolen vanaf 30
4 - 30 deelnemers
aanbevolen tot 20regietheater
regietheater: verbetertheater
Careander


Regietheater: verbeter theater     terug

de toeschouwer als regisseur

Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk van de aanwezigen waarbij communiceren lastig is. Wij ontwikkelen op dat gegeven vooraf een scene die met kleine foutjes begint maar die daardoor zodanig escaleert dat het volledig uit de hand loopt.
De scène wordt eerst in zijn geheel gespeeld.
Daarna wordt de scène herhaald, waarbij één van de spelers mag worden verbeterd. Zodra deze iets niet goed doet of zegt, of iets achterwege laat, roept iemand uit de zaal STOP. Hij of zij geeft aan waar de fout uit bestaat, en hoe hij of zij vindt hoe het wel moet.
De gespreksleider (van LivingTale) checkt of iedereen het hiermee eens is. Zo niet, dan volgt een korte discussie. Uiteindelijk wordt de verbetering omgezet in een instructie voor de speler in kwestie, waarop de scène vanaf dat punt weer wordt opgepakt. Totdat de scène opnieuw wordt stilgezet.
Het motto van verbetertheater, ook wel regietheater genoemd:
kleine veranderingen in het eigen handelen veranderen ook de reactie van de ander, en zo wordt een lastig gesprek een goed gesprek.

Nieuw is een speciale variant van Verbetertheater: het Foutenfestival.
Verbetertheater als competitie: wanneer het voorkomen van fouten ‘telt’. Een rapportage en korte uitleg: ga naar het foutenfestival

foto's I foto's II foto's III printversie  documentatie prijs­indicatie info aanvraagregietheater
regietheater: verbetertraining
Sociale Dienst Den Haag


Regietheater: verbeter training     terug

wanneer zelf oefenen geen optie is

Er komen steeds meer trainingssituaties voor waarbij het oefenen van vaardigheden geen optie is. Bijvoorbeeld omdat de groep te groot, de tijd te kort of de te trainen vaardigheid te complex is. De training moet het dan vooral hebben van het observeren.
Het zal duidelijk zijn dat wàt er te observeren valt, zeer afhankelijk is van de zowel de vaardigheid van de deelnemer als diens karakter. Wat je vaak te zien krijgt aan ‘gedrag’ is ‘niet goed en niet slecht’. Sturen door de trainer om fout/goed gedrag te tonen is niet mogelijk. Snel en voortdurend ingrijpen is geen optie.
Om de kwaliteit van “wat er te zien valt” te vergroten is de “Verbetertraining” ontwikkeld. Er wordt zelfs aan het observeren een extra dimensie gegeven: de deelnemers zitten aan de joystick.

De “Verbetertraining” werkt met twee acteurs die (afwisselend) beide rollen van een gespreksoefening op zich nemen. Het spel van de acteurs is daarbij (zoals bij trainingsacteurs gebruikelijk) zo natuurgetrouw mogelijk.
Er wordt binnen de "Verbetertraining" gewerkt met modules: de trainer heeft de keus uit verschillende (deel) gesprekken/situaties/vormen die door LivingTale ontwikkeld zijn.

meer informatie foto's offerte in 9 sec printversie  documentatie tarieven info aanvraagregietheater
regietheater: Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen
roddelen


regietheater
regietheater: Erasmus Universiteit
lol ten koste van een ander

kruisbestuiving     terug

VerbeterTheater & VerbeterTraining

Natuurlijk hebben we in de loop der tijd allerlij varianten bedacht tussen VerbeterTheater en VerbeterTraining.
We gingen dan meestalo uit van een beperkt script met meerdere mogelijkheden om te verbeteren en te discussiëren.

Eén van de boeiendste voorbeelden betreft:

Pesten op de Werkvloer

In een groep van 180 deelnemers
voor de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen:
  • deze lag dichter bij VerbeterTheater
  • en bood veel gelegenheid tot discussie.

En een groep van 22 deelnemers
voor de Erasmus Universiteit:
  • deze lag dichter bij VerbeterTraining
  • en bood veel gelegenheid tot bijsturen op verschillende manieren.


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

Interactief Regietheater

Regietheater voor bijeenkomsten

Regietheater: Discussie en Improvisatie Theater
Regietheater: geestig herkenbaar verhelderend betrokken interactief
  • Regietheater: professioneel vormgegeven
  • Regietheater: met een thematiek door de klant aangereikt
  • Regietheater: met een optimale mogelijkheid voor de klant om bij te sturen bij scriptontwikkeling en vormgeving

Regietheater: interactief toneel

Regietheater: Improvisatie toneel en theater

Regietheater voor symposium, opening en afsluiting, congres, seminar, discussiedag, themadag, workshop, training, jubileum, receptie
Livingtale Regietheater biedt verpozing en verheldering.
Regietheater ingezet op bijeenkomsten vergroot het de aantrekkelijkheid en effectiviteit.
Regietheater Interactief: het betrekt de toeschouwers bij het thema door een ervaring te bieden die iedereen bij blijft.

laatste nieuws

Teambuildingspel de Ontsnapping: ...We hebben ons vreselijk goed vermaakt, met alle hersenspinsels die we moeten kraken on te kunnen ontsnappen.
Daarnaast moesten we alle sociale en gespreksvaardigheden uit de kast halen voor een succesvol einde...
lees meer: Gastenboek


openingsact theater op maat escape room
bedrijfsevent spelen grote groepen activiteit grote groep
escape room detective diner theater diner
dinerspel thuis bedrijfsfeest indoor teambuilding
csi spel csi moordspel klein csi moordspel groot
teambuilding actief actief afdelingsuitje bedrijfsuitje moordspel
teamuitje actief bedrijfsuitje recreatief theater
maffiaspelen actief personeelsfeest afdelingsuitje
dinerspel moordspel diner leuke personeelsuitjes
detectivespel moordspel diner leuke personeelsuitjes
leuke teamuitjes teambuilding activiteiten leuke bedrijfsuitjes