home >> detectivespelen >> motief >> prijs & locatie

moordspel

een Motief voor Moord

 • ongeveer 3 uur
 • voor groepen van 60 tot 120 deelnemers
 • 8 tot 18 tafels
 • maximum aantal deelnemers per tafel: 8
 • 5 (12) of 7 (18) acteurs    maximum aantal tafels tussen haakjes
 • bij diner: voorgerecht en nagerecht vinden plaats voor en na het spel
 • zie ons offerte systeem voor de details: Motief voor Moord: offerte in 9 sec
 • voor groepen van 30 - 60 deelnemers, ga naar naar offerte CSI Crime Time CSI Crime Time: offerte in 9 sec

Locatie

 • geen geluidshinder van andere gasten/muziek
 • iedereen moet zich gemakkelijk kunnen bewegen tussen de tafels
 • speelvlak 3 x 4 meter
 • bij een groepsgrootte vanaf ongeveer 100 deelnemers een laag podium als speelvlak
 • 1 zijde speelvlak geen gasten
 • alle gasten hebben zicht op het speelvlak
 • vanaf ongeveer 80 personen minimaal 2 bij voorkeur draadloze microfoons
 • indien een podium: toneelverlichting ook aanbevolen
 • licht- en geluidsinstallatie zijn niet inbegrepen in de prijs;
     de geluidinstallatie moet gehuurd worden
     (meestal door de zaal beschikbaar gesteld
     voor toneellicht kunnen we zelf zorgen (€ 100 inclusief bediening)
 • kleedruimte met tafel en stoelen voor alle acteurs

Wij komen met een auto vol met attributen en kleding (ruim voor de aanvangstijd): daarom is de mogelijkheid om uit te laden nabij de locatie noodzakelijk en een gegarandeerde parkeerplaats in de onmiddellijke nabijheid eveneens.
Ook willen we u erop wijzen dat een barbecue, fondue, gourmet, wokken, barbecuebuffet of soortgelijke maaltijden voor het spel niet geschikt zijn.


Prijzen

 • 5 acteurs: € 1.325
 • 7 acteurs: € 1.855
 • btw vrijgesteld

exclusief:
 • laag podium
 • reiskosten
 • optioneel: toneellicht + geluidsversterking

Reiskosten

In de reiskosten worden behalve de autokosten ook een deel van de reistijd van de acteurs verrekend.
Ons offerte systeem rekent dat voor u uit
We gaan daarbij van het volgende uit:

 • per kilometer vanaf Hoogezand via Groningen
 • directe omgeving Groningen/Hoogezand geen reiskosten
 • gebruik de online offerte voor een schatting om de reiskosten: offerte in 9 sec.

File/bereikbaarheidstoeslag
In de reiskosten wordt met name de reistijd verrekend van de acteurs.
Daarom wordt er voor de bekende filegebieden (Randstad en Arnhem/Nijmegen) en voor de (moeilijk bereikbare) binnensteden vooraf een toeslag geheven van €  12.50 per half uur per groep.
Buiten filetijden (werkdagen, ochtend- en avondspits) geldt de filetoeslag vanzelfsprekend niet.

Late thuiskomst toeslag
Indien de geplande thuiskomst in Groningen na 1 uur 's nachts plaatsvindt, wordt ook een toeslag geheven van €  12,50 per half uur per groep.
Later dan 2 uur 's nachts is een overnachting vereist.

Voor een berekening van filetoeslag en late thuiskomst toeslag/overnachting:
zie de “offerte in 9 sec”.


Alle prijzen zijn:
 • exclusief catering en zaalhuur
 • catering acteurs en eventuele parkeerkosten en/of verblijfskosten acteurs zijn voor rekening van de klant
 • de acteur gebruikt een eenvoudige maaltijd tijdens het spel aan een spelerstafel (eet meestal mee met het buffet - maar wel met voorrang)


tip voor bedrijven / personeelsverenigingen